Test wiedzy

Wskaż poprawne stwierdzenie:

Wskaż fałszywe stwierdzenie:

Wskaż poprawne stwierdzenie: